Wednesday, June 08, 2016

Two conversations.

I had a nice conversatioin with Sylwia who lives in England about the upcoming vote to stay or leave the Europen Union and the different opinions on it. It seems the older generation wants to leave along with many business people while the younger generation wants to stay because of freedom of travel and job opportunities. She can't vote, being a Polish citizen.

The second conversation was with Alina, our friend in Bydgoszcz, who we will meet in Wrocław this weekend. She showed me how to buy tickets online for Panorama and now we have our tickets for a 9:00 viewing of the magnificent painting. Maybe after that we will walk to the rynek and have breakfast together. She and her brother-in-law will rent a car and travel to see the Zamek Książ, outside of Wrocław. Joan and I have seen it a few years ago so we will stay in Wrocław. It's one of the most beautiful castles in Poland and well worth seeing. Because she is the lady who volunteered to translate my blog into proper Polish most of the time, she is always aware of my writing. She told me it is never boring and always surprising the obstacles we run into like the drivers license now. She said I'm like a pathfinder finding the way through a forest for others to follow. I told her it feels more like I am a guinea pig. :-)

We had our meeting with Zbyszek and we talked about the upcoming election in America and what a joke it has turned into. Another choice between the lesser of two evils as it has been for many years.

Miałem miłą rozmowę z Sylwią (która mieszka w Anglii) o nadchodzącym głosowaniu o pozostaniu lub wyjściu Anglii z  Unii Europejskiej i różnych opiniach na ten temat. Wydaje się, że starsze pokolenie  wraz z wieloma ludzi z biznesu chce wyjścia, podczas gdy młodsze pokolenie chce pozostać ze względu na swobodę i możliwości podróżowania i pracy. Ona nie może głosować,  ponieważ ma polskie obywatelstwo.

Druga rozmowa z Aliną, naszą znajomą z Bydgoszczy, z którą spotkamy się we Wrocławiu w ten weekend. Pokazała mi, jak kupić bilety online na Panoramę Racławicką i teraz mamy nasze bilety na godzinę  9:00 aby oglądać wspaniałe malarstwo. Może po tym, pójdziemy na Rynek i zjemy razem śniadanie. Ona i jej szwagier  wynajmą samochód i udadzą poza Wrocław, aby zobaczyć Zamek Książ. Joan i ja widzieliśmy go kilka lat temu, więc zatrzymamy się we Wrocławiu. Jest to jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce i warty zobaczenia.  Pani, o której mowa od dłuższego czasu na ochotnika tłumaczy mój blog na poprawny polski i  wie o czym piszę. Powiedziała mi, że sprawy o których piszę nigdy nie są nudne i zawsze zaskakują przeszkodami, które napotykamy jak, np. teraz prawo jazdy. Powiedziała, że jestem jak pionier znajdujący drogę przez las, którą potem podążają inni. Powiedziałem jej, że czuje się bardziej jak królik doświadczalny. :-)

Mieliśmy nasze spotkanie ze Zbyszkiem i rozmawialiśmy o zbliżających się wyborach w Ameryce i jak to się obraca w żart. Kolejny wybór między mniejszym złem, jak to bywało przez wiele lat.

No comments: