Monday, October 15, 2012

Budapest Day 2

Today started out with coffee and croissantts and then a walk to the famous St. Stephens Cathedral on the Pest side of Budapest. St. Stephen's Basilica is a Roman Catholic basilica. It is named in honour of Stephen, the first King of Hungary (c 975–1038), whose right hand is housed in the reliquary. It was the sixth largest church building in Hungary before 1920. Today, it is the third largest church building in present-day Hungary. This is the most important church building in Hungary, one of the most significant tourist attractions and the third highest building in Hungary.

It didn't take us long to walk there from where we are staying and after spending about two hours looking at and taking pictures of the basilica we walked to a bus kiosk and bought tickets for bus #16 to take us across the river Danube and up to the castle district.  It's a long bridge across and would have been too long a walk with the adjoining climb up the hill to the top.

From the top, which is on the Buda side, you get magnificient views of Peszt and the Danube River. Luckily, the sun was partially shining through so we had good views.  Unluckily for us, the palaces are closed on Monday so we will have to go back tomorrow.  However, it may have been a good thing because it gave us most of the day to see the old fish market and Matthias Church, another incredible structure.  It has the similarily tiled roof like the cathedral in Vienna and we saw two other churches from our viewpoint with the same kind of roofs. The inside of Matthias is undergoing some renovation but it was still possible to go inside and see most of it.

When we were done we hopped back on bus #16 and went back across the river, found a restaurant and had dinner before returning home. It was a good day.

Dziś rozpoczął się z kawy i croissantts a następnie spacer do słynnego St Stephens Cathedral stronie Pesztu w Budapeszcie. Bazylika św jest Roman bazyliki katolickiego. Jest on nazwany na cześć Stefana, pierwszego króla Węgier (c 975-1038), którego prawa ręka jest umieszczony w relikwiarzu. To był szósty największy budynek kościoła na Węgrzech przed 1920. Dziś jest to trzeci co do wielkości kościół na Węgrzech budynek dzisiejszego. Jest to najważniejszy budynek kościoła na Węgrzech, jeden z najbardziej znaczących atrakcji turystycznych i trzeci najwyższy budynek na Węgrzech.

Nie zajęło nam długo chodzić tam z miejsca, gdzie przebywa i po spędzeniu około dwóch godzinach oglądania i robienia zdjęć bazyliki chodziliśmy do kiosku autobusowego i kupiliśmy bilety na autobus # 16 do nas przez Dunaj i do dzielnicy zamkowej. To długi most i byłby zbyt długi spacer z sąsiedniego wspiąć się na wzgórze do góry.

Od góry, która jest po stronie Budy, masz przepiękny widok na Peszt i Dunaj. Na szczęście słońce częściowo świecące przez więc mieliśmy dobre widoki. Niestety dla nas, pałace są zamknięte w poniedziałek, więc musimy wrócić jutro. Jednak może to być dobrze, bo to dało nam większość dnia, aby zobaczyć stary targ rybny i Matthias Kościół, kolejny niesamowity struktury. To ma Podobnie dachówką jak katedry w Wiedniu i widzieliśmy dwa inne kościoły z naszego punktu widzenia z tego samego rodzaju dachów.Wewnątrz Matthias przechodzi jakiś remont, ale można było jeszcze wejść do środka i zobaczyć większość z nich.

Kiedy skończyliśmy wskoczyliśmy z powrotem na autobus # 16 i udał się z powrotem przez rzekę, znalazł się restauracja i zjedliśmy kolację przed powrotem do domu. To był dobry dzień.

1 comment:

Lori said...

The roof on St. Matthias is Zsolany times from Pecs where I lived in Hungary. Every time you see this beautiful porcelain, you are seeing things from Pecs. The architects loved this because the color never fades, it will last 100+ years, handles both heat and cold and is washed by the rain and snow.