Tuesday, October 16, 2012

Budapest Day 3
A dreary day, weather-wise, with total cloud cover and rain the whole day so we went back to see the palace museum in the Castle district to read about the history of Hyngary and see the things that have been collected over many centuries.  It wasn't exactly what I had hoped for,  After viewing the splendid palace in Vienna I had hoped the place here would be in the same situation, not completed changed into just a museum like it is.  We spent about three hours there looking at everything and then took the bus back to the Pest side and returned home since walking around in the rain didn't seem very appealing to us.  We have one more day tomorrow and the weather is suppose to be sunny so we will see what we can tomorrow.

Even with the bad weather, Joan and I both agree we like Budapest better than Vienna.  Vienna is beautiful but Budapest seems to have captured more of the old spirit of Europe for us.  The building we are staying in looks like a disaster from the outside but inside the flat we have is huge and very modern.

Ponury dzień, pogoda-wise, z całkowitym zachmurzeniem i deszcz cały dzień, więc poszliśmy z powrotem, aby zobaczyć Muzeum Pałac w dzielnicy Zamek aby przeczytać o historii Hyngary i zobaczyć rzeczy, które zostały zebrane w ciągu wielu wieków. To nie było dokładnie to, czego się spodziewamy, Po obejrzeniu wspaniały pałac w Wiedniu, miałem nadzieję miejsce tutaj byłby w takiej samej sytuacji, nie zakończone zamieniona tylko muzeum, jak to jest. Spędziliśmy około trzech godzin patrząc na wszystko, a potem wzięliśmy autobus z powrotem do Pesztu i wrócił do domu od chodzenia w deszczu nie wydaje się bardzo atrakcyjne dla nas. Mamy jeszcze jeden dzień i jutro pogoda jest przypuszczać, aby być słonecznie, więc zobaczymy, co możemy, jutro.

Nawet przy złej pogodzie, Joan i ja zgadzam się lubimy Budapeszcie lepiej niż Wiedeń. Wiedeń jest piękny, ale wydaje się, że w Budapeszcie zdobył więcej starego ducha Europy dla nas.Budynek jesteśmy pobytu w wygląda katastrofy z zewnątrz, ale wewnątrz mieszkania mamy, jest ogromny i bardzo nowoczesny.

No comments: