Wednesday, October 10, 2012

Vienna Day 2
We spent much of the day visiting Schonbrunn Palace but, unfotunately, they didn't allow pictures to be taken inside so all I have is the outside and gardens. With our internet tickets we went right in, got English audio guides and proceeded to visit 40 rooms open in the the Grand Tour.  Each room was amazing but the most amazing to me was the room whose walls were all covered in walnut paneling. It was beautiful to see. The grand ball room was by far the largest single room in the house and it wasn't hard to imagine what a ball must have been like in the glorious days of this palace.

Schönbrunn Palace served as a summer residence to different Habsburg rulers from the 1700s to 1918. Construction of the palace began around the end of the 17th century, although Schonbrunn’s history began earlier. Rumor has it Emperor Matthias II, upon returning from a hunt near the country residence known as Katterburg, discovered a crystal-clear spring he named Brunne, meaning “lovely spring.” Under Schonbrunn’s golden age, court architect Nikolaus von Pacassi finished construction, finishing around 1749. The 1,431 room palace sitting on 500 acres was considered the center of court and political life of 18th century Austria.

Maria Theresa – It’s the amazing story of the colorful empress, who lived here during the 18th known as Maria Theresa, that most fascinates visitors to Schönbrunn Palace. Considered the “first lady of Europe” during the 18th century, Maria Theresa (1717-1780) was responsible for bringing compulsory education to Austria’s school children and was the mother of 16 children. If that isn’t enough to make her a saint, then consider how she had a philandering husband, Francis Stephan, who had mistress with whom he fathered an additional l6 offspring. When her husband died, she not only forgave his mistress and also took care of her. Napoleon Bonaparte – Napoleon, France’s military emperor of 1804, spent two brief stays in Vienna in 1805 and 1809. Emperor Franz Joseph – Much loved by his people, Emperor Franz Joseph, who reigned from 1848 to 1916, was born at Schönbrunn and lived there most o his life. “Sissi”, wife of Franz Josef – “Sissi”, whose real name was Elizabeth, was known for her obsession for a pencil-sized waist was believed to have an eating disorder. It’s said she only ate strained raw beef juice to stay thin.

Spędziliśmy większość dni odwiedzając Pałac Schönbrunn, ale Unfotunately, nie pozwalają zdjęcia mają być podjęte wewnątrz tak mam tylko na zewnątrz i ogrody. Z naszych biletów internet poszliśmy w prawo, ale angielskich przewodników audio i przystąpił do odwiedzenia 40 pokoje otwarte w tym Grand Tour. Każdy pokój był niesamowity, ale najbardziej niesamowite było dla mnie pokój, którego ściany były pokryte boazerią orzecha. To było piękne, aby zobaczyć. Sala balowa wielki był zdecydowanie największy pojedynczy pokój w domu i nie było trudno sobie wyobrazić, co piłka musi być jak w zwycięskich dniach tego pałacu.
Pałac Schönbrunn służył jako letnia rezydencja Habsburgów do różnych władców od 1700 roku do 1918 roku. Budowa pałacu rozpoczynały się po 17 wieku, choć SCHÖNBRUNN Historia rozpoczął wcześniej. Plotka głosi, że cesarz Matthias II, po powrocie z polowania w pobliżu wiejskiej rezydencji znanej jako Katterburg odkrył krystalicznie czysta wiosna nazwał Brunné, czyli "piękny wiosną." Pod złotym wieku Schönbrunn, kort architekt Nikolaus von Pacassi zakończeniu budowy, wykończenia około 1749.
1.431 pałac salon na 500 ha uznano centrum sądu i politycznym życiu 18-cie Austrii wieku.
Maria Teresa - To jest niesamowita historia z kolorowych cesarzowej, który mieszkał tu w okresie od 18 znana jako Maria Teresa, która najbardziej fascynuje turystów do Pałacu Schönbrunn. Uważany za "pierwsza dama Europy" w 18 wieku, Maria Teresa (1717/80) był odpowiedzialny za wprowadzenie obowiązkowej edukacji dzieci austriackich szkół i była matką 16 dzieci. Jeśli to nie wystarczy, aby ją świętą, a następnie zastanowić się, jak ona miała męża philandering, Franciszek Stephan, który miał kochankę, z którą spłodził dodatkowy L6 potomstwa. Kiedy umarł jej mąż, ona nie tylko przebaczył swoją kochankę, a także opiekował się nią. Napoleon Bonaparte - Napoleon, cesarz Francji wojskowa z 1804, spędził dwa krótkie pobyty w Wiedniu w 1805 i 1809. Cesarz Franciszek Józef - uwielbiany przez swoich ludzi, cesarz Franciszek Józef, który panował 1848/16, urodził się w Schönbrunn i mieszkał tam najwięcej o jego życiu. "Sissi", żona Franciszka Józefa - "Sissi", którego prawdziwe nazwisko brzmiało Elizabeth, była znana jej obsesji na pasie ołówek wielkości wierzono mieć zaburzenia odżywiania. Mówi się, że tylko we napięte surowego soku wołowiny pozostać cienka.

No comments: