Monday, October 08, 2012

Going to Vienna.

We left at 9AM after packing the night before and getting everything ready.  The only problem we had with the GPS is when a street was closed and GPS kept directing us back to the same spot. Eventually, I used a map, drove to another city and reset the GPS. It got us to our room in Vienna with no problem.  It was a long drive, almost 9 1/2 hours and we're exhausted. The room we have is nice and big, the host is very friendly but the only problem is parking the car. In order to park it for free we had to take it some 15 blocks from where we are staying. I'm not quite comfortable having it so far away on a city street although I've been assured it is safe.

Wyjechaliśmy o 9 rano po zapakowaniu w nocy i się wszystko gotowe.Jedyny problem mieliśmy z GPS jest wtedy, gdy ulica była zamknięta i GPS utrzymane kierowaniu nas z powrotem do tego samego miejsca. Ostatecznie użyłem mapy, pojechaliśmy do innego miasta i zresetować GPS. Zrobiło się nam do naszego pokoju w Wiedniu bez problemu. To była długa droga, prawie 9 1/2 godziny i jesteśmy wyczerpani.Pokój mamy, jest ładny i duży, gospodarz jest bardzo przyjazny, ale jedynym problemem jest parkowanie samochodu. Aby zaparkować za darmo musieliśmy wziąć to jakieś 15 przecznic od gdzie jesteśmy. Nie jestem całkiem wygodne uwzględniając to tak daleko na ulicy miasta, chociaż byłem zapewniony jest bezpieczny.

No comments: