Tuesday, October 02, 2012

Almost ready.

Next week at this time we will be in Vienna. To get us in the mood for Austria, we actully watched the old movie, The Sound of Music. I've never really seen the whole movie and the scenery was spectacular. Of course, we won't be in that part of Austria but I'm sure Vienna will be worth the travel. We almost have our whole trip planned, just have to verify a few details and then it will be done. The weather forecast is still the same so we know what kind of clothes to take with us. It's going to be a long drive with a small break along the way but we hope to be there by 7PM.

Następny tydzień o tej porze będziemy w Wiedniu. Aby dostać się do nas w nastroju do Austrii, to przeklinal obserwował stary film, The Sound of Music. Nigdy naprawdę nie widziałem całego filmu i krajobraz był spektakularny. Oczywiście, że nie będzie w tej części Austrii, ale jestem pewien, że Wiedeń będzie warta podróży. Prawie cała nasza podróż nie planowane, po prostu trzeba sprawdzić kilka szczegółów, a następnie będzie się to odbywać.Prognoza pogody jest wciąż ten sam, więc wiem, jakie ubrania zabrać ze sobą. To będzie długa droga z małą przerwą po drodze, ale mamy nadzieję, że będzie tam godzina dziewiętnasta.

No comments: