Sunday, September 30, 2012

Purse

One of the last days for the cafes I'm afraid. Went today to the rynek and three were already taken down and I suppose it won't be long before the rest go. Now it's a wait until April 1st next year when they start putting them back up.

We stopped at Poznań Plaza and after going though about ten stores Joan finally found a purse. She wanted one that had a short strap so she could keep it secure inder her arm when we go on vacation. Amazing how many kinds of purses there are.

Jeden z ostatnich dni w kawiarni obawiam się. Udaliśmy się dzisiaj do rynek i trzy zostały już podjęte w dół i przypuszczam, że nie będzie długo przed resztą iść. Teraz to czekać aż do 01 kwietnia następnego roku, kiedy rozpocznie wprowadzanie ich z powrotem.

Zatrzymaliśmy się w Poznaniu Plaza i po przejściu choć około dziesięciu sklepów Joan końcu znalazł torebkę. Chciała, taki, który miał krótki pasek, by mogła jej zabezpieczenia Inder rękę kiedy jedziemy na wakacje. Niesamowite, jak wiele rodzajów torebek są.

No comments: