Monday, September 10, 2012

Apple pie.


Still using up the apples, Joan made yet another apple pie for us to devour. Love those apples!

Nadal używa się jabłka, Joan zrobiła kolejną szarlotkę dla nas pożreć. Uwielbiam te jabłka!

No comments: