Saturday, September 29, 2012

Autumn
The colors of autumn are coming in with the sumac's and hydrangea's so on the beautiful day we just had to go out and take some pictures. The hydrangea flowers are in front of our flat and the sumac's are just around the corner.  Naturally, that wasn't enough time outside so we went to our favorite place, the rynek and spent about an hour there.
 
When we were done we took a walk to Plac Wolnośći to look at the rather strange art exihibit of Jerzy Kopec. It's about open space and form but it's nothing I would want to put into a location close to a house.
 
We still had to buy pork chops, a pork roast and some raisins so we went to our old shopping place, King Cross, to get the items we needed. I was surprised it was so crowded for a Saturday. Must be because of the nice weather.
 
With the additional information I have received from cousins I once again have updated the family history book and sent it out to those who wanted it. Before I did that, when I was re-reading it, I discovered I left out some information on my own and was happy to make the additions. I will, of course, continue to develop it and add new data as I learn about it.
 
Kolory jesieni przychodzą z tych i sumak Hortensja jest tak na piękne dni mieliśmy tylko wyjść i zrobić kilka zdjęć. Kwiaty hortensji są przed naszym mieszkaniem i sumaka'S są tuż za rogiem. Naturalnie, że nie było wystarczająco dużo czasu na zewnątrz, więc poszliśmy do naszego ulubionego miejsca, Rynek i spędził tam około godziny.

Kiedy skończyliśmy poszliśmy na spacer do Placu Wolności, aby spojrzeć na sztuki dość dziwnym exihibit Jerzego Kopcia. Chodzi o to, otwarta przestrzeń i forma, ale to nic, chciałbym umieścić w miejscu, blisko domu.

Mieliśmy jeszcze kupić kotlety wieprzowe, pieczeń wieprzowa i kilka rodzynek, więc udaliśmy się do naszego starego miejsca zakupów, King Cross, aby przedmioty, których potrzebowaliśmy. Byłem zaskoczony, że było tak tłoczno na sobotę. Musi być ze względu na ładna pogoda.

Z dodatkowych informacji otrzymałem od kuzynów I znowu został zaktualizowany książkę historii rodziny i wysłał go do tych, którzy chcieli. Zanim to zrobił, kiedy ponownie go czytać, odkryłem Pominąłem pewne informacje na własną rękę i był zadowolony dokonać uzupełnień. Ja, oczywiście, w dalszym ciągu rozwijać i dodawać nowe dane dowiedzieć się o niej.
 

No comments: