Wednesday, September 05, 2012

Consulate.

Today we went the the American consulates office on Paderewskiego street to see about getting new passports. Ours are good until July 2013 but we wanted to find out how long it would take for new ones. Mrs. Dziuba, the manager of the office said it only takes two weeks from the date of the application so we have time before it's necessary to apply. The cost for one passport is $110, about the same as it is for our Polish ID cards. We'll wait until May before we apply. There are good for ten years and I'll be almost 80 next time. OMG!! Life passes by so quickly when you get older. I never thought about it when I was young. This year is almost over and another Christmas is appoaching. It will be interesting where we spend this one and with who, family or strangers.

The construction crew doing the insulation this year is certainly not the one from last year. This crew arrives at 9AM and leaves about 1PM. Across the street from our building is another crew that started two days ago and they already have almost half of the front of their building done. What a difference!.

We spent a lot of time studying today. We missed out on a whole week of it while on vacation so we're trying to make up for the lost time.

Dzisiaj poszliśmy na amerykański urząd konsulaty na ulicy Paderewskiego, aby zobaczyć o coraz nowe paszporty. Nasze są dobre do lipca 2013 roku, ale chcieliśmy dowiedzieć się, jak długo będzie trzeba czekać na nowe. Pani Dziuba, kierownik urzędu powiedział, że trwa tylko dwa tygodnie od daty złożenia wniosku, więc mamy czas, zanim nie jest to konieczne do zastosowania.Koszt jednego paszportu wynosi $ 110, o tej samej, jak i dla naszych polskich kart identyfikacyjnych. Będziemy czekać do maja, zanim się. Istnieją dobre dziesięć lat i będę prawie 80 następnym razem. OMG! Życie mija tak szybko, gdy podrosną. Nigdy nie myślałem o tym, kiedy byłem młody. Ten rok dobiega końca, a drugi Boże Narodzenie appoaching. To będzie interesujące, gdzie spędzimy ten jeden i który, rodziny lub obcy.

Załoga konstrukcja robi izolację w tym roku na pewno nie jest jednym z ostatniego roku. Ta ekipa dociera 9AM i pozostawia około godzina trzynasta. Po drugiej stronie ulicy od naszego budynku jest inna ekipa, która rozpoczęła się dwa dni temu i mają już prawie połowa z przodu ich budynku zrobione. Co za różnica!.

Spędziliśmy dużo czasu na naukę już dziś. Brakowało nam na cały tydzień to na wakacjach, więc staramy się nadrobić stracony czas.

No comments: