Tuesday, September 11, 2012

Summer?

Summer returned for a visit bringing with it clear skies and 31c. Nice to see but it will be over tomorrow.

Slowly, very slowly, they continue to insulate the back of our building. The left side is done and now they work on the right side. I don't see anymore insulation stacked up outside so I hope they will not stop before they complete the center section which includes the wall of our flat. You never know just how much they will do.

Our friend John Rudiak sent a video made of the Dozynki in Przyjma last Sunday. John is in the white shirt with sunglasses on and a hat.

Lato wrócił do wizyty przynosząc ze sobą czyste niebo i 31C. Miło zobaczyć, ale to będzie jutro.

Powoli, bardzo powoli, nadal izolować tył naszego budynku. Po lewej stronie jest zrobione i teraz pracują na prawej stronie. Nie widzę anymore izolacji ułożonych na zewnątrz, więc mam nadzieję, że nie zatrzyma się przed zakończyć część środkową, która obejmuje ścianę naszego mieszkania. Nigdy nie wiesz, jak wiele zrobią.

Nasz przyjaciel John Rudiak wysłał film wykonanej z Dożynki w Przyjma ostatnią niedzielę. John jest w białej koszuli z okulary na i kapelusz.


No comments: