Friday, September 14, 2012

Nice story.

A somewhat funny thing happened to us today. After the lesson with Zbyszek ended we wanted to go and find the library sponsered by the British Coumcil  and Adam Mickiewicz University where all books were in English. Joan has become an avid reader since a friend of ours gave Joan several books last year when we were in England. I checked a website and it said it was on Ratajczaka street next to the a Mickiewicz library so we went there. I couldn't find the British library so I went into the Mickiewicz library to ask where it was. The person behind the information desk gave me a map and said it was now on Niepodległości avenue and marked it on the map. We went there, couldn't find it and went into a bulding to ask someone. This person said there was no such library but a colleague of his overheard him and said that the British library was now at 5 Międzychowska street. Now here is the irony of this story. For our first two years here we lived at 9 Międzychowska street and right behind our building was an older building housing part of Mickiewicz University but without the library.

We went to the new address and there stood a completely renovated building with new stairs and on the first floor was the British Library.  Joan and I went inside and registered as new members and received our first library cards in Poland.  We can check out 5 books at a time and keep them for four weeks but we can renew them via the telephone. We can also check out two DVD movies and keep them for one week. The only negative thing about this is that it is a British library and only British written books are available. Joan is a huge fan of Michael Crichton, an American writer. For myself, I was happy to find the books of Joseph Conrad.  Joseph Conrad was a Polish novelist who wrote in English, after settling in England. Conrad is regarded as one of the great novelists in English, though he did not speak the language fluently until he was in his twenties.  He was born as Józef Teodor Konrad Korzeniowski.

We just had to laugh about this, that the British library is now right next to where we used to live.

Nieco zabawna rzecz się do nas dzisiaj. Po lekcji ze Zbyszek zakończył chcieliśmy iść i znaleźć bibliotekę sponsered przez British Coumcil i Adama Mickiewicza, gdzie wszystkie książki były w języku angielskim. Joan staje się zapalonym czytelnikiem, ponieważ nasz przyjaciel dał Joan kilka książek w ubiegłym roku, kiedy byliśmy w Anglii. Sprawdziłem na stronie internetowej i to powiedział, to było na ulicy Ratajczaka obok biblioteki Mickiewicza, więc poszliśmy tam. Nie mogłem znaleźć biblioteki brytyjskiej, więc poszedłem do biblioteki Mickiewicza zapytać, gdzie to było. Człowiek za biurkiem informacji dał mi mapę i powiedział, że teraz na Alei Niepodległości i oznaczone go na mapie. Poszliśmy tam, nie mogłem go znaleźć i udał się na bulding poprosić kogoś. Ta osoba powiedziała, że ​​nie było takiej biblioteki, ale jego kolega usłyszał go i powiedział, że brytyjska biblioteka była teraz w 5 Międzychowska ulicy. Teraz jest tu ironia tej historii. Dla naszych pierwszych dwóch lat tu mieszkał na 9 Międzychowska ulicy i tuż za naszym budynku była starsza część budynek z Mickiewicza, ale bez biblioteki.
Udaliśmy się na nowy adres i stanął w całkowicie odnowionym budynku z nowymi schodami, a na pierwszym piętrze był British Library. Joan i ja poszedłem do środka i zarejestrowany jako nowych członków i otrzymaliśmy nasze pierwsze karty biblioteczne w Polsce. Możemy sprawdzić 5 książek na raz i przechowywać je przez okres czterech tygodni, ale możemy odnowić je przez telefon. Możemy również sprawdzić dwa filmy DVD i przechowywać je przez okres jednego tygodnia. Jedyny negatywny rzeczą jest to, że jest tylko biblioteki i brytyjskie brytyjskich napisane książki dostępne. Joan jest wielkim fanem Michaela Crichtona, pisarz amerykański. Co do mnie, byłem szczęśliwy, aby znaleźć książki Josepha Conrada. Joseph Conrad był polskim pisarzem, który pisał w języku angielskim, po osiedleniu się w Anglii. Conrad jest uważany za jednego z największych pisarzy w języku angielskim, choć nie mówi językiem płynnie, aż był w jego dwudziestych. Urodził się jako Józef Teodor Konrad Korzeniowski.
Mieliśmy do śmiechu tym, że brytyjska biblioteka jest teraz tuż obok, gdzie kiedyś mieszkała.

1 comment:

Anna from Florida said...

Hi Joan and David,

I would like to recommend two English authors. If you like mystries and detective stories you can try M. C. Beaton. Some titles are The death of Kingfisher, The death of Chimney Seweep. Those are some titles who character is Hamish Mcbeth. Her other series of books involves Agatha Raisin, who is detective in Cotswolds. She also writes under the name Marion Chesney. You can find all her titles listed on line under mcbeaton.com. I just love them, they are funny, interesting and quite unusual.
I do not know if you remember the serial on US TV in the 80 about Polish immigrat who made it in US. The title was Kane and Abel. The author was Jeffrey Archer. He wrote also The Prodigal Daugther and other books.
I hope you will enjoy the books and have some fun reading them.

Best wishes