Thursday, September 06, 2012

Surprised.

Kandulski day with Zbyszek and talking about GPS systems for the car. Anyone have any experience with them? What's good and what isn't?

A nice day in Poznań for an early fall day and the golden rod looks beautiful in the fields and close to our flat. Such a bright color of yellow.

Finally bought Joan her birthday present and am shocked how thrilled she is with it.  It's a handheld Bosch mix master. It opens up a whole other dimension for her baking. Never in my whole time with her did I ever think she would be excited about a kitchen appliance but she was.  She even told Zbyszek about it today while we were having coffee. I even felt guilty buying an appliance for her birthday. I thought a nice dress or shoes or clothing would be more to her liking but she surprised me when she said she wanted a mix master.

Dni Kandulski ze Zbyszek i mówienie o systemach GPS do samochodu. Ktoś ma jakieś doświadczenia z nimi? Co jest dobre, a co nie jest?

Miły dzień w Poznaniu na wczesny jesienny dzień i prętem złotej wygląda pięknie w dziedzinach, w pobliżu naszego mieszkania. Taki jasny kolor żółty.

Wreszcie kupiłem Joan jej prezent urodzinowy i jestem w szoku, jak ona jest zachwycony z nim. To handheld mistrz mix Bosch. To otwiera zupełnie inny wymiar dla jej pieczenia. Nigdy w moim cały czas z nią zrobiłem kiedykolwiek pomyśleć zostanie ona ekscytować się urządzenia kuchni, ale była. Ona nawet powiedział Zbyszkowi o tym dzisiaj podczas gdy byliśmy na kawę. I nawet poczucie winy zakupem urządzenia na jej urodziny. Myślałem, fajna sukienka lub buty lub odzież będzie bardziej jej gust ale zaskoczyła mnie, kiedy powiedziała, że ​​chce mistrza mix.

No comments: