Tuesday, September 18, 2012

Maciej

I surprised cousin Maciej Juszczak on his 29th birthday by calling him. He lives in Warsaw and I haven't seen him for a long time. We talked for a short time and he agreed to call me a week before he makes his next trip back home to Golina so I can see him.  We met him the first time in 2003 on our first trip to Poland. He was like the official translator for us although cousin Andrzej also spoke English. Andrzej has improved a lot since then.

Well, the revision of the history book is almost done. Can't believe how much more information I've found out since the first writing.

Zaskoczoniłem kuzyna Macieja Juszczaka na jego 29. urodziny przez wywołanie go. Mieszka w Warszawie i nie widziałem go przez długi czas. Rozmawialiśmy przez chwilę, a on zgodził się zadzwonić do mnie tydzień zanim podejmie swoją kolejną podróż z powrotem do domu do Golina, więc mogę go zobaczyć. Spotkaliśmy go po raz pierwszy w 2003 r. na naszej pierwszej podróży do Polski. Był jak oficjalnego tłumacza dla nas chociaż kuzyn Andrzej również mówił po angielsku. Andrzej poprawiła się wiele od tego czasu.

Cóż, zmiany książki Historia jest prawie gotowy. Nie mogę uwierzyć, jak wiele więcej informacji się dowiedziałem od pierwszego zapisu.

No comments: