Sunday, September 02, 2012

Soft Sunday

A nice day in Poznań, sunny and autumn-like so we went for a walk around Rusalka lake and then had coffee in the rynek. On television they are suppose to be broadcasting and American styyle football game so we came home in time to watch it. In reality they only showed the highlights but it still helps to promote the sport in Poland.

Cousin Bernice gave me a new name to research in our family with an email address so I wrote and email to this new person in hopes that she will answer.  She is from the Rajewski side of the family and was the godfather of Bernice. I don't know exactly how she is connected but if she replies maybe I can find out.

School begins tomorrow so all of the stores have advertisements for school supplies and clothing.


Miły dzień w Poznaniu, słonecznie i jesień-jak więc poszliśmy na spacer wokół jeziora Rusałka, a następnie mieliśmy kawę w Rynku. W telewizji przypuszczać, aby być nadawanie i amerykański styyle meczu piłki nożnej, więc wróciliśmy do domu na czas, by go obejrzeć. W rzeczywistości tylko pokazał podświetleń ale nadal pomaga promować ten sport w Polsce.

Cousin Bernice dał mi nową nazwę do badań w naszej rodzinie z adresu e-mail, tak napisałem i e-mail do tej nowej osoby, w nadziei, że będzie ona odpowiedzieć. Ona jest od strony Rajewski z rodziny i był ojcem chrzestnym Bernice. Nie wiem dokładnie, jak jest ona podłączona, ale jeśli ona odpowiada, może uda mi się dowiedzieć.

Szkoła zaczyna się jutro, więc wszystkie sklepy mają reklamy przyborów szkolnych i odzieży.

No comments: