Tuesday, September 25, 2012

Heating works.

The heating man was here and showed us, finally, how to turn the system back on again after his fourth visit. Of course, all this week the temperature will be rising outside so we don't need the heat now but at least we know when we do need it we can get it without calling him again. So, I guess we've made progress with our heating system after living here for three years.

I finally finished writing the family history book and sent messages to all cousins telling them if they wanted it, it was available as a file through email. So far seven have responded and I am happy about that.  Maybe someone else will take an interest in our history.

I learned today about a bill before the parliament that will make it madatory for cars to have winter tires on by the 1st of November if it passes. It doesn't seem like a big deal because everyone I know with a car already does that but I suppose there are some who don't. My question is how will the police enforce the law.

Mężczyzna ogrzewanie było tutaj i pokazał nam, w końcu, jak włączyć system ponownie po jego czwartej wizyty. Oczywiście, wszystko w tym tygodniu temperatura będzie rośnie na zewnątrz, więc nie musimy się ciepło, ale przynajmniej wiemy, kiedy jest potrzebny możemy go bez wzywania go ponownie. Tak, myślę, że zrobiliśmy postęp naszego systemu grzewczego po żyjących tu od trzech lat.

I wreszcie skończył pisać książkę historii rodziny i wysyłane wiadomości do wszystkich kuzynów mówiąc im, jeśli chcieli, to było dostępne w postaci pliku poprzez e-mail. Dotychczas siedem odpowiedzieli i jestem z tego zadowolony. Może ktoś inny weźmie udział w naszej historii.

Dowiedziałem się dzisiaj o rachunku przed Parlamentem, który pozwoli na to madatory samochody mają zimowych opon przez 1 listopada, jeśli przechodzi. Nie wydaje się, jak wielkie rzeczy, bo wiem, że każdy z samochodu już nie to, ale przypuszczam, że są tacy, którzy tego nie robią. Moje pytanie brzmi: w jaki sposób policja egzekwowania prawa.

No comments: