Friday, September 28, 2012

More information.

More new data being fed to me by a few cousins so I'm updating the history book already. I received a great four generation picture from one cousin I've never seen before so I added it to my picture collection. This new information is making me wake up too early so I can check to see if there is any new data. Today I was up at 2:30AM and found a new email that I just had to enter it's data into my system. I keep a copy on my hard drive but also a copy on an external drive so I have a backup in case something happens to my computer.  I also have a copy on my other laptop so I really have two backups of the book.  Too much time and effort has been put into this to lose it to a computer failure.

We did our weekly shopping for food, 98zl($33) and didn't need a lot so the bill was low. When we first arrived here we were spending about 100zl per week but now it's more like 140zl. Joan has an extensive collection of soups and with winter coming on we'll be using it a lot. A good soup with bread is a meal in itself.

Our trip is only 10 days away and next week I will go and have the winter tires put on the car. We doubt there will be any snow so early but you never know.  The projected weather forecasts for the two areas we will visit shows a high of only 17c so I imagine we'll be taking sweaters with us and a little warmer coats. Today's it's partly sunny with a high of 19c in Poznań. The sumacs have changed colors and I will try to get some pictures of them later. They are really beautiful.


Więcej nowych danych karmione mi przez kilku kuzynów więc jestem aktualizacji książki Historia już. Dostałem świetną cztery obraz generacji z jednego kuzyna nigdy nie widziałem wcześniej, więc dodaje go do mojej kolekcji zdjęć. To nowe informacje, co mi się obudzić zbyt wcześnie, więc mogę sprawdzić, czy nie ma żadnych nowych danych. Dzisiaj byłem się o 2:30 rano i znaleźć nową wiadomość, że po prostu miał go wprowadzić jego dane do mojego systemu. I przechowywać kopię na dysku twardym, ale również kopiować na dysk zewnętrzny, więc mam kopię zapasową w przypadku gdyby coś się dzieje z moim komputerem. Mam też kopię na moim drugim laptopie tak naprawdę mają dwie kopie książki. Zbyt wiele czasu i wysiłku włożono w to przegrać go do awarii komputera.

Zrobiliśmy nasze cotygodniowe zakupy żywności, 98zl (33 $) i nie trzeba dużo, więc rachunek był niski. Kiedy przyjechaliśmy tutaj spędzaliśmy około 100zł za tydzień, ale teraz to nic więcej jak 140zł. Joan ma bogaty zbiór zup i zima nadchodzi my będziemy używać go dużo.Dobra zupa z chleba jest posiłek w sobie.

Nasza podróż jest tylko 10 dni drogi, a w przyszłym tygodniu pojadę i mieć opony zimowe umieszczone na samochodzie. Wątpić nie będzie żadnego śniegu tak wcześnie, ale nigdy nie wiadomo. Przewidywane prognozy pogody dla tych dwóch obszarach, które odwiedzamy pokazuje wysokie z tylko 17c więc wyobrażam sobie, że będziemy przy swetry z nami i nieco cieplejsze płaszcze. Dzisiaj jest to częściowo słonecznie Maks. 19c w Poznaniu. W sumacs zmieniły kolory i postaram się zdobyć kilka zdjęć z nich później. Oni są naprawdę piękne.

No comments: