Wednesday, September 19, 2012

Started.

 Schonbrunn Palace
Ezterhazy Palace
 
Today we started our plan for Vienna and bought, online, tickets to see Schonbrun Palace, Ezterhazy Palace and Imperial Hof Palace. That should take up about a day and a half of our trip visiting those three places. We'll start that part on Wednesday and the day before visit the grave of Mozart although it's really not his grave just a monument to him so nobody really knows where he was buried. After our experience in Barcelona having visited La Sagrada Familia, we realize the value of online tickets to save time from waiting in long lines to enter places to buy tickets.  We did the same thing in Granada when we visited the Alhambra.

Weather is definitely autumn outside, chilly, rainy and cloudy now. I think the high today is 16c and going down the rest of the week.

Today Joan visited her doctor to get prescriptions refilled and no one was waiting so we got right in. That's always a good thing.

Dziś zaczęliśmy plan Wiednia i kupił, online, bilety na Schornbrun Palace, Ezterhazy Palace i Imperial Hof Palace. To powinno zająć około półtora dnia naszej wycieczki zwiedzanie tych trzech miejsc. Zaczniemy tę część w środę i dzień przed odwiedzić grób Mozarta, choć tak naprawdę nie jest jego grób tylko pomnik mu się tak naprawdę nikt nie wie, gdzie został pochowany. Po naszych doświadczeniach w Barcelonie po odwiedzeniu La Sagrada Familia, uświadamiamy sobie, wartość biletów online, aby zaoszczędzić czas od oczekiwania w długich kolejkach, aby wprowadzić miejsce aby kupić bilety. Zrobiliśmy to samo w Granadzie, kiedy odwiedziliśmy Alhambra.

Pogoda jest zdecydowanie poza jesień, chłodno, deszczowo i pochmurno teraz. Myślę, że duża jest dziś 16c i schodząc na resztę tygodnia.

Dzisiaj Joan odwiedziła swojego lekarza, aby uzyskać recepty ponownie napełniany i nikt nie czekał, więc mamy prawo cala To zawsze dobra rzecz.

No comments: