Friday, September 07, 2012

Dozynki

A gray, cloudy day today but still a good one. Joan and I had good lessons with Zbyszek and the afterward went to Real to buy chicken and pork chops. Carrefour is where we ususally shop now but sometimes they don't have either one of those and never have roladas so we go to Real.

Joan's already discovered from her cookbooks about 6 new things to bake using her mix master. At this rate she might even open up her own bakery next year. :-)  Just kidding! That would require too much work for either of us and we're happy with the life we have now.

We've been invited to Przyjma on Sunday for a dozynki. It's kind of like a celebration for farmers and might be interesting to see. Our friends from Pennsylvania will be participating in it with their family and it would be a good time to see them.  We'll see what the weather is like on Sunday.

Szary, pochmurny dzień dziś, ale nadal dobry. Joan i miałem dobre lekcje z Zbyszek i potem poszliśmy do nieruchomości kupić kurczaka i kotlety wieprzowe. Carrefour jest gdzie ususally sklepie teraz, ale czasem nie ma ani jednego z nich i nigdy nie roladas więc idziemy do Real.

Joan już odkryte z jej książek kucharskich o 6 nowych rzeczy do pieczenia przy użyciu jej Master Mix. W tym tempie może nawet otworzyć własną piekarnię w przyszłym roku. :-) Żartowałem! Wymagałoby to zbyt dużo pracy dla jednej z nas, a my jesteśmy zadowoleni z życia, które mamy teraz.

Zostaliśmy zaproszeni do Przyjma w niedzielę na Dożynki. To trochę jak święto dla rolników i może być interesujące, aby zobaczyć. Nasi przyjaciele z Pensylwanii będzie uczestniczyć w nim z rodziną i to jest dobry moment, żeby je zobaczyć. Zobaczymy, co jest pogoda w niedzielę.

No comments: