Monday, September 17, 2012

IslandA friend told us about an island on the Danube river between Buda and Pest that sounds like it might be interesting to visit when we go. There are no cars allowed but there is a walking bridge you can take to get to it.
Originally known as Rabbits Island, Budapest's Margaret Island has always played an important role in the city's history. In the Middle Ages, the island was home to a number of religious cloisters, but by the beginning of the 1800s, this 2.5 kilometer-long (1.4 mile) island was embraced by members of the royal family, who took it upon themselves to turn it into an ornate garden. Later, the island became a health resort and visitors flocked there to take advantage of its therapeutic springs.

Today, the 500-meter-wide (550 yard) island covers 225 acres and is linked to the mainland by two bridges: the Margaret Bridge to the south and the Arpad Bridge in the north. I'll have to do a little more reading about it at a later time before we go.

Przyjaciel opowiedział nam o wyspie na Dunaju między Buda i Pest, który brzmi jak może być interesujące, aby odwiedzić, kiedy idziemy. Nie ma samochodów dozwolone, ale jest most pieszy można podjąć, aby się do niego dostać.

Początkowo znany jako Królików Island, Wyspa Małgorzaty w Budapeszcie zawsze odgrywało ważną rolę w historii miasta. W średniowieczu wyspa była domem dla wielu religijnych krużgankach, ale na początku 1800 roku, w tym 2,5 km długości (1,4 mili) wyspa została przyjęta przez członków rodziny królewskiej, którzy wzięli na siebie, aby włączyć go w ozdobnym ogrodzie. Później, wyspa stała się uzdrowiskiem i goście przybywali tam, aby skorzystać z jej leczniczych źródeł.

 Dziś, 500-metrowej szerokości (550 stoczni) obejmuje 225 akrów wyspa i jest powiązane z lądem dwoma mostami: Most Margaret na południe i na moście Arpad na północy. Będę musiał zrobić trochę więcej czytania o tym w późniejszym czasie, zanim pójdziemy.

No comments: