Saturday, October 06, 2012

U.P. Autumn.
This is what autumn looks in a former place we lived and loved, the Upper Peninsula of Michigan. At this time of the year we always miss the beautiful colors of autumn. We haven't found yet a place in Poland that can compare with them.
 
Today we drove to Wrzesnia using our new GPS system to try it out and get use to it before we hit the road for Vienna on Monday. It worked perfectly and we found out all the things we wanted to know about using it.   It was actually the first time we walked around the town even though we have passed it many times on the road to Golina.
 
We arrived on time at 2PM and met John and his wife in the rynek. We wanted to have lunch but all of the stores were closed at 1:30PM. Luckily we found a cukernia open where it was possible to have pastries and coffee, always a good alternative to lunch. We sat and talked about their building of the new house in Przyjma and the possibility of when they would make the move to Poland.  After about two hours it was time to head back home so we tested the GPS again and it worked fine. It even tells us when we are approaching a traffic camera on the road by giving off a signal. If there is a sign but no actual working camera the signal does not sound. Pretty neat. It's almos like having a radar detector except in Poland camera's are more widely used than radar.
 
To właśnie jesienią wygląda w poprzednim miejscu mieszkaliśmy i kochane, Upper Peninsula Michigan. O tej porze roku zawsze przegap pięknych kolorów jesieni. Nie znaleziono jeszcze miejsca w Polsce, które można porównać z nimi.

Dzisiaj pojechaliśmy do Wrześni poprzez nasz nowy system GPS, aby ją wypróbować i uzyskać do niej zastosowanie, zanim wyruszyli w drogę do Wiednia w poniedziałek. Pracował idealnie i okazało się wszystkie rzeczy, które chcieliśmy wiedzieć o używaniu go. To było rzeczywiście pierwszy raz chodził po mieście, mimo że minęło wiele razy na drodze do Golina.

Przyjechaliśmy na czas w godzina czternasta i spotkał Johna i jego żonę w Rynku. Chcieliśmy zjeść obiad, ale wszystkie były zamknięte sklepy o godzinie 1:30 PM. Na szczęście znaleźliśmy cukernia otworzyć, gdzie to było możliwe, że ciastka i kawę, zawsze dobra alternatywa na obiad. Usiedliśmy i porozmawialiśmy o ich budowie nowego domu w Przyjma i możliwości, gdy oni się przenieść się do Polski. Po około dwóch godzinach nadszedł czas na powrót do domu, więc testowaliśmy GPS ponownie i to działało dobrze. To nawet mówi nam, kiedy zbliżamy się do aparatu ruchu na drodze, wydzielając sygnał. Jeśli jest tam znak, ale nie rzeczywisty aparat działa sygnał nie brzmi. Całkiem miłe. To almos jak o czujnik radarowy z wyjątkiem Polska kamery są coraz szerzej stosowane niż radar.

No comments: