Sunday, February 02, 2014

Bed

Today I spent the day mostly in bed but I did get a nice email from cousin Kazia.

Dziś dzień spędziłem głównie w łóżku, ale nie uzyskać ładny email od kuzyna Kazia.

No comments: