Sunday, February 23, 2014

The letter

A nice day today in Poznań, almost like spring weather. Officially it is less than one month away and I'm looking forward to it.

I wrote a letter to Halina, the "new" cousin I told you about and asked many questions about her family. I also told her I would be happy to meet with her when she goes to Grudziądz this summer and enclosed copies of some pictures I think she may not have. As I said before, it's always nice to hear from a new cousin. When they send me copies of pictures they have and I have the very same pictures in my photo albums, that is even more amazing. Two of the five people I wrote to have now answered my letter so I think it has been a big success for me. It's like the first time I wrote to my cousin Kazia's house and waited and waited for a reply. It was a joyous day when her first letter appeared in my mailbox in the U.S. Yesterdays letter was totally written in Polish and I could read the whole letter. Today I confirmed that I was right in my translation by letting a friend read it back to me with her translation from Polish to English.  I only misunderstood two words so I felt very good about that. Maybe my speaking is coming along slowly but my reading has improved a lot since I first began to relearn the language. I feel GOOD.

Dzisiaj w Poznaniu był ładny dzień , prawdziwie wiosenna pogoda . Oficjalnie jest to mniej niż jeden miesiąc do wiosny i nie mogę się już doczekać.

Napisałem list do Haliny , "nowej" kuzynki, o której  mówiłem i zadałem wiele pytań o jej rodzinie . Ja też powiedziałem jej , że będę szczęśliwy, kiedy spotkam się z nią, kiedy ona przyjedzie do Grudziądza tego lata oraz  załączyłem kopie niektórych zdjęć, o których  myślę, że ona może nie mieć. Jak powiedziałem wcześniej ,  zawsze miło jest  mieć kontakt z nowym kuzynem . Kiedy przysyłają mi kopie zdjęć, które posiadają  i ja  mam te same zdjęcia w moich albumach fotograficznych , to wydaje się jeszcze bardziej niesamowite . Dwie z pięciu osób , do których napisałem  teraz odpowiedziało na mój list , więc myślę, że jest dla mnie sukces. To tak, jak po raz pierwszy napisałem do domu mojej kuzynki Kazi i czekaliśmy i czekaliśmy na odpowiedź . To był radosny dzień, kiedy jej pierwszy list pojawił się w mojej skrzynce pocztowej w USA. Wczorajszy list został całkowicie napisany w języku polskim i mogłem go całego przeczytać. Dziś miałem potwierdzenie, że przetłumaczyłem prawidłowo , pozwalając przyjacielowi przeczytać go i odesłać do mnie z  tłumaczeniem z polskiego na angielski . Ja tylko pomyliłem dwa słowa tak, że w sumie byłem zadowolony ze zrozumienia tekstu. Może moje umiejętności mówienia wzrastają powoli, ale moja czytanie dużo się poprawiło od czasu, kiedy po raz pierwszy rozpocząłem  ponownie uczyć się języka . Czuję się dobrze .

No comments: