Monday, February 10, 2014

NFZ

I learned a valuable lesson today........Don't go to NFZ on Monday or Friday! We went to turn in our quarterly forms and there wee 76 people in front of us. I took an hour to get into the office. When we go on Wednesday or Thursday it takes 10 minutes.

Dzisiaj otrzymałem cenną lekcję.... Nie chodzić do NFZ w poniedziałek i piątek! Poszliśmy wypełnić nasz co trzymiesięczny formularz a tam było przed nami 76 osób. Godzinbę nam zabrało, by dojść do okienka. Kiedy pójdziemy w środę lub w czwartek , zabierze nam to 10 minut

No comments: