Monday, February 03, 2014

PSA

Woke up today at 7:30AM to go to the hospital and get their result of my PSA test. I waisted about 15 minutes waiting to register only to find out I didn't have to register again.  All I had to do was go to the doctors office and let them know I was there for the results. I knocked on the door and the lady who does the registering for the doctor said to sit down and wait. She didn't even ask my name because she remembers it from before I waited about 20 minutes with 10 other people before she called me in. The doctor said the level of the PSA dropped down to 0.491 and so I shouldn't come back for 6 months. That's a good thing.  However, I thought it was interesting that in the private clinic I went to two weeks ago for the test it registered 0.360. In either case, both showed a drop from 0.785 and that's good news. It still makes me wonder which number is correct?

Back home and Joan was very happy to hear the news that I would be around for a little while longer at least :-)

I had another email from a couple living in the U.S. who are thinking about making a move back to Poland after living in the U.S. for over 30 years. I am always happy to answer questions or tell about our experiences living in Poland and it keeps me writing this blog. Some days there isn't much interesting going on so the writing is short but I try to keep it a little interesting nevertheless. I thought adding the YouTube music videos was a good idea to let you know the types of music we listen to. Maybe it's not interesting for you so let me know.

Obudziłem się dzisiaj na 07:30, by pójść do szpitala i odebrać wynik mojego testu PSA . Zmarnowałem około 15 minut w oczekiwaniu na zarejestrowanie się i właściwie po to, by tylko dowiedzieć się, że nie trzeba ponownie się zarejestrować . Wszystko, co musiałem zrobić, to udać się do pokoju lekarzy, by powiedzieć im, że przyszedłem tam po wyniki . Zapukałem do drzwi i pani, która zajmuje się rejestracją do lekarza powiedziała , aby usiąść i czekać . Ona nawet nie zapytała o moje nazwisko, bo pamiętała mnie z poprzedniej wizyty. Czekałem około 20 minut z 10 innymi osobami , zanim poprosiła mnie do gabinetu. Lekarz powiedział , że poziom PSA spadł do 0,491 , a więc nie powinien wrócić wcześniej niż za 6 miesięcy. To jest dobra wiadomość . Jednak pomyślałem, że to ciekawe, że w prywatnej klinice do której poszedłem dwa tygodnie temu na badanie wynik pokazał 0,360 . Zarówno w obu przypadkach wykazały spadek z 0,785 i to jest dobra wiadomość . Nadal zastanawia mnie, który wynik jest prawidłowy ?

Wróciłem do domu i Joan była bardzo szczęśliwa słysząc wiadomość , że będę się długo życie :)

Otrzymałem kolejnego maila od pary mieszkającej w USA , którzy myślą o powrocie do Polski po 30 latach mieszkania w USA . Zawsze chętnie odpowiadam na pytania lub mówię o naszych doświadczeniach z życia w Polsce i to jest również powód pisania tego bloga . W ciągu kilku ostatnich dni niewiele ciekawego się dzieje,  więc wpisy są krótki, niemniej staram się utrzymać wpisy nieco interesujące . Myślałem, że dodanie teledyski YouTube to dobry pomysł , aby poinformować jakiego rodzaju muzyki słuchamy . Może to Ciebie nie interesuje , więc daj mi znać .


1 comment:

Barbara Machcinski said...

Hi Dave, I mad happy everything is worked out well for you. Also, regarding your dentures, it is interesting what you wrote. About the fee for your partial. I work for a dentist so it's interesting what's like in Poland in that field.
I am glad that more people are planning to move to Poland. Dave keep writing your blog, your story is very inspirational to others,
Best regards,
Basia