Monday, November 10, 2014

Big day.

Tomorrow's the big Independence Day celebration so it's been a four day weekend for working people. We will be staying home and may way it on TV from the Warsaw station.

Jutro jest wielkie święto Dzień Niepodległości, więc to byłoa cztery dni weekend dla ludzi pracy. Będziemy się do domu i może tak to w telewizji ze stacji w Warszawie.

No comments: