Friday, November 07, 2014

Normal

Quiet day, nothing much new or exciting. Well.............maybe a little exciting for me because I was finally able to update my family history book and turn in into a PDF file so it will be easy to send through email. I'm hoping to persuade cousin Andrzej to translate it into Polish over the next 6 months if he has the time and is willing to do it. It's 85 pages long but only the first 50 need translation and not every page is completely filled with writing.

Spokojny dzień, niewiele nowego lub ekscytujące. Cóż ............. może trochę ekscytujące dla mnie, bo była w stanie zaktualizować historii rodzinnej książki i włączyć się w do pliku PDF, więc będzie łatwo wysyłać za pomocą poczty elektronicznej. Mam nadzieję przekonać kuzyna Andrzeja, by przełożyć je na język polski w ciągu najbliższych 6 miesięcy, jeśli ma czas i jest gotów to zrobić. To 85 stron, ale tylkothe pierwsze tłumaczenie 50 potrzeby i nie każda strona jest całkowicie wypełniona piśmie.

No comments: