Tuesday, November 11, 2014

History

 
This link was sent to me about the history of Poland and I thought it was worth sharing with those of you who are not really familiar with Polish history.  https://www.youtube.com/watch?v=3lSaYx6ttuE&list=PLoyg2K8-KjbU9W81hRvaF9T1mu71myqqQ#t=94

Of course today there was a big parade in Warsaw marking the event of Independence and we watched a little of it on TV.  Naturally it is a much bigger parade in Warsaw than in Poznań but still not as big as the Constitution Day parade in Chicago on May 3rd.

The day started out nice with sunshine but by 12:00 it was gone and the normal gray sky covered everything. We were going to go out but after the sun left we decided to stay home and study. I'm finally starting to feel a little knowledgeable about which pronoun to use in the different cases.

Ten link został wysłany do mnie o historii Polski i pomyślałem, że warto było dzielenie się z tych, którzy naprawdę nie są zaznajomieni z historią Polski. https://www.youtube.com/watch?v=3lSaYx6ttuE&list=PLoyg2K8-KjbU9W81hRvaF9T1mu71myqqQ#t=94

Oczywiście dziś nie była duża parada w Warszawie oznaczeniem zdarzenia Niepodległości i oglądaliśmy trochę z nim w telewizji. Oczywiście jest dużo większa niż w Warszawie parada w Poznaniu, ale wciąż nie tak duży jak parady Dzień Konstytucji w Chicago na 3 maja.

Dzień zaczął się miło ze słońca, ale przez 12:00 i został już normalny szare niebo pokryte wszystko. Mieliśmy zamiar iść, ale po zachodzie słońca opuścił zdecydowaliśmy się zostać w domu i badania. Jestem w końcu zaczyna się czuć trochę wiedzę o tym, które zaimkiem się do stosowania w różnych przypadkach.

No comments: