Wednesday, November 19, 2014

I'm back!

Sorry for my absence. As my "nurse" wrote, I've been laid up since last Friday with an old back injury that's pops up every now and then. This time it was the worst it's ever been because I couldn't even stand up without a lot of pain and walking was almost out of the question. Sitting at this computer was impossible and since this laptop was recently repaired I had no Wi-Fi connection allowing me to use it while lying down. Thank God I have friends who are doctors and they came last Sunday after hearing about my condition. The orthopedic doctor examined me, gave me prescriptions, told me in what kind of position to lay in and slowly I'm getting back to normal. I can stand up and walk now on my own. I still can't sit for a long time here but I've missed writing to you and I want to thank everyone for your health recovery messages. I read them all today for the first time. The bright side of this is that I had plenty of time to listen to music and I listened to the whole Keith Jarrett "Koln Concert" from some years ago. Jarrett is probably the best American jazz pianist today and his creativity is phenomenal. You can listen to it on YouTube. I also listened to the best Polish jazz Pianist, Leszek Możder. He is also incredible and will only get better with more experience.

The weather this last week has been like my condition, gray and cloudy but still no real winter has set in so that is a good thing.

Przepraszam za moją nieobecność. Jak moja "pielęgniarka" napisała,  od ostatniego piątku leżę z powodu  starej kontuzji pleców, która odnawia się, co jakiś czas. Tym razem była najgorsza ze wszystkich, bo nie mogłem nawet wstać bez dużego bólu, a chodzenie  prawie nie wchodziło w rachubę. Siedzenie przy komputerze było niemożliwe i od czasu, kiedy ten laptop został niedawno naprawiony, nie miałem połączenia Wi-Fi, co pozwalałoby mi używać go podczas leżenia. Dzięki Bogu, mam przyjaciół, którzy są lekarzami i przyszli w niedzielę, jak  usłyszeli o moim stanie zdrowia. Ortopeda zbadał mnie, dał mi receptę, powiedział mi, w jakiej pozycji mam leżeć i powoli wracam do normy. Mogę wstać i iść samodzielnie. Nadal nie mogę siedzieć przez dłuższy czas, ale tęskniłem za pisaniem do was i chcę podziękować wszystkim za życzenia powrotu do zdrowia. Dzisiaj, czytam je wszystkie po raz pierwszy. Dobrą stroną tego wszystkiego jest to, że mam mnóstwo czasu na słuchanie muzyki i słuchałem  Keith Jarrett "Koln Concert" sprzed kilka lat. Jarrett jest prawdopodobnie najlepszym obecnie amerykański pianistą jazzowy i jego twórczość jest fenomenalna. Można posłuchać na YouTube. Słuchałem także najlepszego polskiego pianisty jazzowego Leszeka Możdera. Jest także niesamowity, a będzie lepszy, kiedy zdobędzie większe doświadczenie.

Pogoda w ostatnim tygodniu była, jak mój stan zdrowia, szara i pochmurna, ale wciąż nie ma prawdziwej zimy, co jest dobrą rzeczą.

3 comments:

Lucie Haskins said...

So good to have you back! Joan did a great job filling in but you're you and there are no substitutes!

Basia said...

Glad you're back, have you ever tried Chiropractic adjustments. I have neck problems and gentle adjustments by my Chropractor help a lot.
Dave do you like classical music? I did go recently to a a Bethoven's concert. I was amazed to watch and listen to a young piano player, Jan Lisiecki. Best regards, Basia

David and Joan Piekarczyk said...

Basia, in the U.S., Joan and I only used a chiropractor, never a doctor. He was also using kiniseology and we haven't found one like that in Poznań. Yes, I do like classical music. Our favorite overall composer is Mozart and, of course, Chopin for piano compositions.