Saturday, November 01, 2014

It's over.

So the day comes to an end. It was a good day with meeting cousins Kazia, Andrzej, Justyna, Hania, Bogumil, Teresa, Grazyna, Kasiu, Michał, Oliwia and Parisa.  The cemetery was beautiful with all of the candles and flowers and the pictures don\t really do it justice. We spent most of the day with Kazia, had obiad at her house and ate a few rogala that I had brought with us. It's always a great day.

Więc dzień dobiega końca. To był dobry dzień z Kazia kuzynów spotkań, Andrzej, Justyna, Hania, Bogumiła, Teresa, Grażyna, Kasiu, Michał, Oliwia i Parisa.Cmentaz był piękny z wszystkich świec i kwiatów oraz zdjęcia don \ t naprawdę sprawiedliwości. Spędziliśmy większość tego dnia z Kazia, Gdyby Obiad w jej domu i zjadł kilka Rogala, że miałem brought z nami. To zawsze wielki dzień.

No comments: