Friday, October 31, 2014

Almost ready!

Upper Peninsula of Michigan-our past life.
 
Tomorrow is the big day. I went for the haircut earlier and stopped to buy rogala but they were already sold out. The lady said they would have more in the morning when they open at 9:00 so I will be there at that time. I could go to Kandulski's today to buy them but Elite's are better.  They are moister and have more white poppy-seed in them so we like them better. Now I have to polish my shoes, select the clothes to wear for tomorrow and then I'll be ready  It's been too long since we visited cousin Kazia and her family so I'm looking forward to this little trip. It doesn't look like the weather will be too great tomorrow, mostly cloudy, which usually turns out to be gray skies all day. We will leave at 10:00 in the morning and get to Kazia's by noon after a stop at the cemetery to put down candles and flowers on the graves.

I have, finally, a good person to practice my Spanish with on Skype and I look forward to our meetings. Her level of English is above my Spanish and so it's usually easy for me to understand her explanations.

Jutro jest wielki dzień. Poszedłem na strzyżenie wcześniej i zatrzymał się kupić Rogala ale były już wyprzedane.Pani powiedziała, że mają więcej rano, kiedy otwierają się o 9:00, więc będę tam w tym czasie. Mogłem iść do dziś Kandulski, aby je kupić, ale elity są lepsze. wilgotnych i mają więcej białego maku w je tak lubimy je lepiej. Teraz muszę polerować buty, wybrać się ubrać na jutro i będę gotowy To było zbyt dawno odwiedziliśmy kuzyna Kazia i jej rodzina, więc nie mogę się doczekać do tego małą wycieczkę. To nie wygląda jak pogoda będzie zbyt wielka jutro, najbardziej pochmurny, co zwykle okazuje się być szare niebo przez cały dzień. Opuszczamy o 10:00 rano i dostać się do południa Kazi po zatrzymaniu na cmentarzu odłożyć świece i kwiaty na grobach.

Mam, w końcu, dobra osoba ćwiczyć mój hiszpański z Skype i czekam na nasze spotkania. Jej poziom angielskiego jest nad moim hiszpańskim i tak to zwykle mi łatwo zrozumieć jej wyjaśnień.

No comments: