Thursday, October 02, 2014

2 down.

Today is the day I hate computers because both of mine has problems. The one wig.th the recurring startup I finally took to Saturn for repair thinking my backup laptop was still working well since I last used it.  Well, not it has a problem of not recognizing my pendrive or external drive making my think the USB drivers were bad but it works for the remote USB to my keyboard. I tried several ways to fix this problem but to no avail. It makes me think back to the days when I lived in the forest with no electricity, tv or computers. AH............those were peaceful days. Now most people are so wrapped up in the computer world that time is just passing them by. Probably I've wasted 6 months in the last 10 years since I started with computers trying to figure out how to fix something. I don't like this.  Of course they have their benefits...easier to find information, worldwide communications, etc.  However, I think it was better when you went to visit a friend, face to face, instead of Skyping or worse, texting. I hate texting.

Dziś jest dzień, kiedy nienawidzę komputerów, ponieważ mam problem z moimi obydwoma. Jednego, ze stałym,  ponownym uruchamianiem go,  wziąłem w końcu do Saturna do naprawy myśląc, że mój zapasowy laptop nadal działa dobrze od czasu kiedy ostatnio go używałem. Cóż,  nie ma problemu w nierozpoznawaniu przez laptop mojego pendriva lub zewnętrznego dysku, co dało mi do myślenia, że sterowniki USB były złe, ale on działa poprzez zdalnego pilota USB do mojej klawiatury. Próbowałem na kilka sposobów, aby rozwiązać ten problem, ale bezskutecznie. To sprawia, że wracam myślami do czasów, kiedy mieszkałem w lesie bez elektryczności, telewizji czy komputerów. Ach ............ to były ciche dni. Teraz większość ludzi jest tak pochłonięta przez komputerowy świat, że czas po prostu przechodzi obok nich. Chyba zmarnowałem 6 miesięcy w ciągu ostatnich 10 lat, odkąd zacząłem próbować dojść do tego, jak w komputerze coś naprawić . Nie podoba mi się to. Oczywiście, komputery  mają swoje zalety ... łatwiej znaleźć informacje, komunikować się z całym światem, itp.  Myślę jednak, że lepiej, gdy pójdziesz  odwiedzić przyjaciela, twarzą w twarz, zamiast kontaktować się poprzez Skype lub gorzej, poprzez wiadomości tekstowe . Nienawidzę ich.

No comments: