Thursday, October 16, 2014

Vanished!

Don't know how this happened but last night my "new" OS system decided to reinstall itself and it took 5 hours to do so, thankfully the add programs Id had were  installed with it. However, checking  things out I discovered that all the pictures I had taken in the last year up to our trip to Belgium disappeared.. Fortunately I had tchem backed up on my external drive and was able to reload them today. Even without that, I still have them in Picasa so I could have painstakingly reinstalled them from there but it would have taken hours to do that but all is well now.

I spent most of the day studying Polish for my lesson tomorrow. Sometimes I wonder how many hours in the last 8 years I've spent with this language and why haven't I just said that's enough. I won't say that, of course.

The last few days have been wet and dreary, no doubt summer is over but then it is the end of October, almost.

Nie wiem jak to się stało, ale wczoraj w nocy mój "nowy" system operacyjny postanowił ponownie zainstalować się, co zajęło 5 godzin, ale na szczęście inne programy, jakie miałem zainstalowały się razem z nim. Jednak sprawdzając wszystko odkryłem, że wszystkie zdjęcia zrobione w zeszłym roku podczas naszej  podróży do Belgii zniknęły. Na szczęście miałem ich zapasową kopię na moim dysku zewnętrznym i dzisiaj byłem w stanie je załadować. Nawet bez tego, nadal mam je w programie Piccasa, więc mógłbym ponownie je stamtąd  zainstalować , ale zrobienie tego zajęłoby wiele godzin;  jak na tą chwilę wszystko jest dobrze.

Większość dnia spędziłem na przygotowywaniu się do jutrzejszej lekcji polskiego. Czasami zastanawiam się, ile godzin w ciągu ostatnich 8 lat spędziłem z tym językiem, i dlaczego  po prostu nie mówię, że to wystarczy. Oczywiście, że tego nie powiem.
Ostatnie kilka dni było mokro i ponuro, nie ma wątpliwości, że lato się skończyło i jest już prawie koniec października.

No comments: