Friday, October 17, 2014

Progress?

Polish lesson was good today, finally felt I made a little progress without thinking about grammar rules and just giving answers to Zbyszeks questions. I know he's right that I think too much about which rule applies to certain things and when I just say the first thing I think of it's right more times than before.

Polska była dobra lekcja dzisiaj, w końcu czułem się trochę postęp, nie myśląc o zasadach gramatycznych i tylko dawać odpowiedzi na Zbyszeks pytania. Wiem, że ma rację, że myślę, że za dużo o których zasada stosuje się do pewnych rzeczy, a kiedy po prostu powiedzieć, że pierwszą rzeczą, myślę o niej prawda więcej razy, niż przed.

1 comment:

Lucie Haskins said...

I'd say that's HUGE progress! Kudos to you!