Wednesday, October 01, 2014

Paul's blog & Skype

I discovered a video blog about Poznań.....https://www.youtube.com/watch?v=BbJaC3yxK-4#t=46. It's actually on Facebook at...https://www.facebook.com/pages/Paul-Poznan/338613886245407. It's interesting for anyone who wants to know more about the city we live in. His video's are in English and only about 5-6 minutes long. It appears that he makes one every month in different locations of Poznań. This Englishman has been living in Poznań for 10 years.

Wednesday mean's Kandulski day so we had our meeting with Zbyszek at 3:00PM.

I had a bad experience with Skype today. I clicked on the update and it wouldn't work. I tried several times and nothing happened. I went to Skype Help Chat and a "technician" came on who I told my problem to. He asked to remote access my laptop to fix the problem and for an hour and a half he was unsuccessful. In the end, he told my operating system was corrupted and I had to reinstall the whole system. During that time he switched me from user to administrator where he tried numerous times to fix the problem. Nothing worked so he said reinstall the OS. I didn't accept that opinion. I went back into user mode and tried to delete Skype but a message said two users had the program, me and the administrator and it couldn't be deleted. Then I signed out of administrator, rebooted my computer and lo and behold Skype appeared again and was useable. I'm using version 6.18.106 and the new version is 6.20 but I'm not going to download it because I'll have the same problem again. It's frustrating to spend so much time waiting for something to be fixed and then be told it's my OS that is bad when it is not.

Odkryłem video blog o Poznaniu ..... https: //www.youtube.com/watch v = BbJaC3yxK-4 # t = 46?. To właściwie na Facebooku na ... https: //www.facebook.com/pages/Paul-Poznan/338613886245407. Jest ciekawy dla każdego, kto chce się dowiedzieć więcej o mieście, w którym żyjemy. Jego film jest w języku angielskim i trwa tylko około 5-6 minut. Wydaje się, że robi jeden film na miesiąc w różnych miejscach w Poznaniu. Ten Anglik mieszka w Poznaniu od 10 lat.
Środa oznacza dzień u Kandulskich, więc mamy spotkanie ze Zbyszkiem o 15:00.

Dzisiaj miałem złe doświadczenie ze Skype. Kliknąłem na aktualizację i program przestał działać.

Próbowałem kilka razy i nic się nie zadziało. Skontaktowałem się z pomocą  Skype  i "technikowi", który się pojawił opowiedziałem problem. Poprosił o zgodę na zdalny dostęp do mojego laptopa, aby rozwiązać problem i przez półtorej godziny się nie udało. W końcu powiedział, że mój system operacyjny został uszkodzony i muszę ponownie zainstalować cały system. W tym czasie on wyłączył mnie jako użytkownika z pola administratora, gdzie wiele razy próbował rozwiązać problem. Nic nie działało, więc powiedział, aby ponownie zainstalować system operacyjny. Nie zgodziłem się z tą opinią. Przeszedłem z powrotem do trybu użytkownika i próbowałem usunąć Skype,  ale pojawiła się wiadomość , że jest  dwóch użytkowników na tym programie, ja i administrator, i program nie może być usunięty. Następnie wyrejestrowałem się z administratora, ponownie uruchomiłem komputer, i oto znów pojawił się Skype gotowy do użycia. Używam wersji 6.18.106 , a nowa wersja to 6.20, ale ja nie zamierzam jej pobrać,  aby ten sam problem pojawił się ponownie. To frustrujące, aby spędzić tyle czasu na oczekiwaniu, że coś zostanie naprawione, a następnie zostanie ci powiedziane, że to z twoim systemem operacyjnym coś jest nie tak, kiedy to nieprawda.

2 comments:

Anonymous said...

Hi David

The rule of thumb is that if you have any programme or computer problems just shut down and close, wait 10 minutes and reboot... this solves a lot of problems
David have you considered visiting Romania? Its a a interesting place to visit.. How did you got with the health insurance. Love visiting the site. Marcus

David and Joan Piekarczyk said...

Hi Marcus,
Unfortun4ately, now I have a new problem. When I turn on my computer I get a message it will restart in 15 minutes to finish installing important updates. I can't get rid of it, I can only restart of close the message and then in 15 minutes it shuts down. every time it restarts.
We're are still waiting on the insurance thing because the U.S. said it takes 1-2 months to make the address change for deposits.