Friday, October 03, 2014

14

Fourteen outside cafes have been taken down in the rynek but 14 are still open. We were there today to check and that's what we found out. It was another nice day so we had to walk around and enjoy the last days of autumn.

Earlier I had two conversations on the Exchange and then my Polish lesson with Zbyszek. Now we are working on personal pronouns and, like many other aspects of Polish, they are driving me crazy. Mother dear, why didn't you keep speaking in Polish with my brother and I when we were young? Life in Poland would be so much easier. I kind of understand your reasons because who knew then I would return to the land of my ancestors.

Na zewnątrz czternaście stopni, ale wszystkie letnie kawiarnie na  Rynku już zamknięte, oprócz „ 14”, która jest  nadal czynna. Byliśmy dziś na Rynku, aby to sprawdzić i tego się dowiedzieliśmy. To był kolejny piękny dzień, więc musieliśmy spacerować i cieszyć się ostatnimi dniami jesieni.

Wcześniej miałem dwie rozmowy na Skype w ramach wymiany języków , a po nich moją lekcję polskiego  ze Zbyszkiem. Teraz pracujemy nad zaimkami osobowymi i, podobnie jak wiele innych aspektów języka polskiego,  doprowadzają mnie do szału. Droga mamo, dlaczego nie podtrzymałaś mówienia po polsku, kiedy mój brat i ja  byliśmy młodzi? Życie w Polsce byłoby o wiele łatwiejsze. Ja niby rozumiem powody, dla których tak postąpiłaś, bo kto wówczas spodziewał się, że  chciałbym kiedyś wrócić do kraju moich przodków.

No comments: