Wednesday, October 22, 2014

Shower problem.

Bad weather all week so far, rainy, cloudy and chilly. We even turned on the heat last night for the first time to take the chill out of the flat.

We talked with Zbyszek today about our dripping shower mechanism and he suggested to buy a new unit and have it installed. I don't know how old ours is since we rent this flat but it must be more than 6 years old. We checked prices today and they range from 160-250zl for a new one. Zbyszek knows someone who will install it next Monday so tomorrow we will go to Castorama to buy a new mechanism.. The man will charge 50zl to install it so that is not beyond reason. We couldn't see any that looked like what we have so buying another one sounds like the only alternative.

Joan and I have finished the beginner course in Spanish and are now moving on to the next level. Using two different courses seems to be beneficial for us since both our similar in the method....listen, repeat, listen, repeat.

Od początku tygodnia do tej pory jest  zła pogoda, deszczowo, pochmurnie i chłodno. Nawet, po raz pierwszy włączyliśmy ogrzewanie na noc, aby pozbyć się chłodu z mieszkania.

Dzisiaj rozmawialiśmy ze Zbyszkiem  o naszym kapiącym urządzeniu pod prysznicem i on zasugerował, aby kupić  i zainstalować nowe. Nie wiem, jak stare jest nasze, licząc do momentu wynajęcia przez nas tego mieszkania, ale musi to być więcej niż 6 lat. Dzisiaj sprawdziliśmy ceny, które wahają się od 160-250zł za nowe urządzenie. Zbyszek zna kogoś, kto  zainstaluje je w następny poniedziałek, więc jutro pojedziemy do Castoramy kupić nowy mechanizm.  Za usługę instalacji trzeba  będzie zapłacić  50zł, co jest rozsądną kwotą. Nie mogliśmy dostrzec żadnego modelu podobnego do tego, który mamy,  więc jedyną alternatywą jest kupienie kolejnego.

Joan i ja skończyliśmy kurs hiszpańskiego dla początkujących i  teraz przejdziemy na następny poziom. Korzystanie z dwóch różnych kursów wydaje się być korzystne dla nas, ponieważ oba są podobne metodycznie .... słuchanie, powtarzanie, słuchanie, powtarzanie.

No comments: