Thursday, October 30, 2014

Shopping day!

Shopping day today for the weekly food and flowers for the cemetery. We stopped at Bistry for lunch meat and kabanosa, Joan is making żurek this week and the only good kabanosa I've found is at Bistry. It's also kaki(persimmon) season now so we bought 3 of them. It's a wonderful fruit, you should try it if you have the chance. I was tempted to buy rogala again but I'll wait until tomorrow.

I made an appointment for a haircut tomorrow after my Spanish conversation. I didn't have time to do it today.

Zakupy dzień dzisiaj dla tygodnika żywności i kwiatów na cmentarzu. Zatrzymaliśmy się w Bistry na lunch mięsa i kabanosa, Joan robi żurek w tym tygodniu, a tylko dobra kabanosa Znalazłem to na Bistry. To także kaki (persimmon) sezon teraz więc kupiliśmy 3 z nich. To wspaniałe owoce, należy spróbować, jeśli masz szansę. Kusiło mnie, aby ponownie kupić Rogala, ale będę czekać do jutra.

Umówiłem się na strzyżenie jutro po mojej hiszpańskiej rozmowy. Nie miałem czasu, aby zrobić to dzisiaj.

No comments: