Monday, October 20, 2014

Ola
A nice visit tonight from our favorite young friend, Ola. She has been in France for the last three months and came home in time to start university. We have known Ola for 5 years and have had the chance to watch her mature into an intelligent, beautiful young woman. It's always nice when a young person comes to visit us.

Miła wizyta dzisiaj z naszego ulubionego młodego przyjaciela, Ola. Ona była we Francji przez ostatnie trzy miesiące i wróciła do domu na czas, aby rozpocząć uniwersytet. Znamy Ola na 5 lat i mieli okazję obejrzeć dojrzeć do inteligentnej, pięknej, młodej kobiety. To zawsze miło, gdy młody człowiek przychodzi do odwiedzenia nas.
No comments: