Monday, October 27, 2014

Busy day

A really busy day today. Started at 9:00 with a Spanish conversation for 1 hour then followed that with two Polish conversations. After that it was a break until 2PM when I had two more conversations. Joan keeps telling me to not have  so many in one day but I can't refuse when I have the chance to improve my languages. I also watched a video on YouTube about pronouncing B and V in Spanish because sometimes they have the same sound as B and it was a little confusing. Joan cleaned the bathroom and was listening to todays Spanish lesson in the background.

Bardzo zajęty dzień dzisiaj. Rozpoczęła się o 9:00 z hiszpańskim rozmowy przez 1 godzinę następnie, że z dwóch polskich rozmów. Po to, że była przerwa aż do godzina czternasta, kiedy miałem dwa kolejne rozmowy. Joan wciąż mówi mi, aby nie mieć tak wiele w ciągu jednego dnia, ale nie mogę odmówić, kiedy mam szansę na poprawę swoich języków. Ja też oglądałem film na YouTube o wypowiedzenie B i V w języku hiszpańskim, ponieważ czasami mają ten sam dźwięk, jak B i było trochę mylące. Joan czyścić łazienkę i słuchałem transmisji lekcji hiszpańskiego w tle.

No comments: