Saturday, October 04, 2014

Nice day, again.

Nice day again and we went out for a little while to see some colors and changes into autumn. The sumac bushes are all red and orange now and look very nice. It will be interesting to see how it looks down south when we go on Friday.

Miłego dnia znowu i poszliśmy na chwilę, aby zobaczyć kolory i zmiany do jesieni. Krzaki sumaka są czerwone i pomarańczowe i teraz wygląda bardzo ładnie. To będzie interesujące zobaczyć, jak to wygląda w dół na południe, gdy idziemy w piątek.

No comments: