Friday, October 24, 2014

Nice surprises!

Ah, I love days like today. I received a surprise message from someone saying her great great great grandfather was Kazimierz Rajewski and wondered if she was related to me. After checking the information she gave me I was able to confirm that we are related and told her where she could read all the information that has been collected over the years about the family. I was also able to give her a picture of Kazimierz and his wife, Jozefa. I looked at my own tree and I already had her there along with her two sisters but not information on them. Now I hope I will have the opportunity to learn more about them.

Another surprise was to find out cousin Grzegorz Mejer has a daughter now, Weronika. She was one year old yesterday.

Ach, kocham takie dni jak dziś. Otrzymałem wiadomość od kogoś, mówiąc niespodzianka jej wielki wielki wielki dziadek był Kazimierz Rajewski i zastanawiał się, czy ona była związana do mnie. Po sprawdzeniu informacji dała mi, że jestem w stanie potwierdzić, że jesteśmy spokrewnieni i powiedział jej, gdzie może odczytać wszystkie informacje, które zostały zebrane przez lata na temat rodziny. Byłem też w stanie dać jej obraz Kazimierza i jego żony Józefa. Spojrzałem na mojego drzewa i już miałem ją tam wraz z jej dwoma siostrami, ale nie informacje o nich. Teraz mam nadzieję, że będę miał okazję dowiedzieć się więcej na ich temat.

Kolejną niespodzianką było znalezienie kuzyn Grzegorz Mejer ma córkę teraz, Weronika. Była wczoraj roczek

3 comments:

Unknown said...

Who is the great great great granddaughter of Kazmierz and Jozefa Rajewski? I am the great granddaughter, so it have to be someone that I know.
Mary Ann Bergevin

David and Joan Piekarczyk said...

Mary Ann,
Her name is Michelle (Rajeski)Stephens. They dropped the "w". The lineage is Edwin-Victor-Władysław- Kazimierz.

David and Joan Piekarczyk said...

Mary Ann, scroll down the left side of the blog and look at Rajewski Outline Report. It's all in there. Send me you email address to my...piekar66@hotmail.com