Saturday, October 25, 2014

No drip.

So, the new faucet is installed in the shower and no more dripping. I was a little concerned about turning off the water because it's connected to our heating system but all is working fine.

I was talking with a teenager earlier about holidays in Poland, mainly All Saint's Day and he wasn't happy that some Polish people are observing Halloween the day before. I agree with him, it's one "holiday" we don't need here. It's not a Polish holiday but an American one and it should stay in America. It has no place in Polish customs or traditions nor does St. Valentine's day.

The weather forecast for Nov. 1st is partly cloudy and 12c. That would be acceptable without rain but, of course, it's only a forecast and can change at any time..

This new Spanish conversation partner from Spain, Sonia, is  nice to talk with and very helpful. She explains things in English so I can understand everything.

Tak więc, nowa bateria jest zainstalowana w prysznicem i nie więcej kapanie. Byłem trochę zaniepokojony wyłączenie wody, ponieważ jest on podłączony do naszego systemu grzewczego, ale wszystko działa poprawnie.

Rozmawiałem z nastolatek wcześniej o wakacjach w Polsce, głównie Dzień Wszystkich Świętych, a on nie był zadowolony, że niektórzy Polacy przed obserwując Halloween dzień. Zgadzam się z nim, że to jeden "wakacje" nie musimy tutaj. To nie jest polska wakacje, ale amerykański i powinien pozostać w Ameryce. To nie ma miejsca w polskiej tradycji ani nie celnych lub Walentynki.

Prognoza pogody na 01 listopada jest słonecznie i 12c. To byłoby dopuszczalne bez deszczu, ale, oczywiście, to tylko prognoza i może ulec zmianie w dowolnym czasie ..

Ten nowy hiszpański partnerem rozmowy z Hiszpanii, Sonia, jest miło rozmawiać i bardzo pomocne. Wyjaśnia, co w języku angielskim, więc mogę zrozumieć wszystko.

No comments: