Tuesday, October 21, 2014

Shocker.

We had a handyman to our house today to fix the lock on the door and change the doors on our refrigerator. They opened from the left to right and we needed them to open from right to left. I called someone else to do it and they want 300zl to do it. Our friend Joanna knew a different man and she sent him to us to do the work. We were shocked when he told us the total price for his two hours of work.............50zl. It pays to have friends who don't take advantage of us. We needed him to fix a leak in our shower but he didn't have the expertise to do it.

Mieliśmy aptekach do naszego domu dziś naprawić zamek w drzwiach i zmienić drzwi na naszej lodówce. otwarte od lewej do prawej, a my potrzebowaliśmy ich otworzyć od prawej do lewej. Zadzwoniłem do kogoś innego, aby to zrobić i chcą 300zł to zrobić. Nasz przyjaciel Joanna wiedziała, inny człowiek, a ona wysłała go do nas do pracy. Byliśmy w szoku, gdy powiedziano nam całkowitą cenę dla swoich dwóch godzinach pracy ............. 50zł. Opłaca się mieć przyjaciół, którzy nie korzystają z nas. Potrzebowaliśmy go naprawić przeciek w naszym prysznicem ale nie mają wiedzy, aby to zrobić.

No comments: