Monday, October 06, 2014

NFZ

I decided that everyone I talk with now in my time in Polish will be on only one subject, cases. They have driven me crazy for years and it's holding me back from progressing in some ways and I am tired of it.

I'm waiting for confirmation now that Joan and I back in the national health care system. Our pension has been directly deposited into our CitiHandlowy bank account and money was taken out for both taxes and NFZ so it should solve the problem. However, I would like official documents that say we are members again and am waiting for that. I notified our representative and he tried to email them to me but this backup laptop would not open them so probably I will have to go to the bank to get the documents. Word of mouth is not good enough, it has to be in writing.

It's noon and we've already studied Spanish for 1 hour and me 1 hour in Polish. Later today we will do the same thing. I like the dvd courses we are using but think the Spanish is better because they speak slower and pronounce the words more clearly

Postanowiłem, że z każdą osobą, z którą rozmawiam po polsku, będzie tylko jeden temat, przypadki. One doprowadzają mnie do szału od lat i w jakiś sposób hamują  postęp, i jestem tym zmęczony.

Obecnie czekam na potwierdzenie , że Joan i ja jesteśmy z powrotem w krajowym systemie opieki zdrowotnej. Nasze emerytury został bezpośrednio zdeponowane na naszym koncie bankowym w Citi Handlowy;  zostały pobrane pieniądze na podatek i NFZ, więc problem  powinien zostać rozwiązany. Jednak chciałbym otrzymać oficjalne dokumenty, które mówią, że ponownie jesteśmy członkami NFZ i na to czekam. Powiadomiłem naszego przedstawiciela, który próbował je do mnie wysłać, ale mój zapasowy laptop nie mógł je otworzyć , więc prawdopodobnie będę musiał udać się do banku, aby uzyskać dokumenty. Poczta pantoflowa nie jest wystarczająco dobra, to musi być w formie pisemnej.

Jest południe, uczymy się hiszpańskiego przez 1 godzinę, a potem ja przez 1 godzinę języka polskiego. Jeszcze dziś będziemy robić to samo. Lubię kursy dvd, których używamy, ale myślę, że kurs hiszpański jest lepszy, bo mówią wolniej i wymawiają słowa wyraźniej.

No comments: