Sunday, October 19, 2014

New church.

So, the new church is done. Thank goodness it still looks like a church, not like those modern monstrosities popping up in Poland. Inside it's not elaborate, mainly due to the lack of money, but still much better than that gray, temporary(6 years) building where masses were held while the church gained enough money to finish the inside. I waited until mass was over to take the pictures of the inside. Now I think it will feel more like we're in a church although it really shouldn't matter. I can get the same feeling in the middle of a forest or anywhere in nature.


Tak, nowy kościół jest wykonywana. Dzięki Bogu, że wciąż wygląda jak kościół, a nie jak te nowoczesne potworności pojawiały się w Polsce. Wewnątrz nie jest opracowanie, głównie z powodu braku pieniędzy, ale nadal znacznie lepiej niż ten szary, tymczasowy (6 lat) budynek gdzie msze odbywały się natomiast kościół zyskał wystarczająco dużo pieniędzy, aby zakończyć wnętrza. Czekałem, aż masa się skończyła, aby zrobić zdjęcia z wewnątrz. Teraz myślę, że będzie to bardziej jak jesteśmy w kościele, choć tak naprawdę nie powinno mieć znaczenia. Mogę to samo uczucie w środku lasu lub w dowolnym miejscu w przyrodzie.

1 comment:

Anonymous said...

It looks very nice. We have a new church, too. Our old one burned down two years ago due to fireworks in the neighborhood. The beautiful dedication was June 8, 2014. I was asked to play two hymns on the organ at the dedication, which I did. I considered it a great honor. My 16-year old grandson went with me to the dedication and he said that it was awesome, and it was.
Mary Ann Bergevin