Thursday, October 09, 2014

Wednesday

Somehow now I have Browser Champion on my computer and it keeps popping up ads on every screen. I've tried several ways of deleting it from my system but none have worked so far. If anyone knows a definite way to get rid of it, let me know.

I talked with the lady from NFZ and she confirmed that both Joan and I are back in the system so that was good news. I'm still waiting for an actual contract but she said we will get a green card which will mean we have NFZ. It's not the same as a green card in the U.S.

Na komputerze mam teraz przeglądarkę Champion, która utrzymuje pojawiające się na każdej stronie ogłoszenia . Próbowałem już kilka sposobów usunięcia jej z mojego systemu, ale żaden z nich nie zadziałał do tej pory. Jeśli ktoś zna skuteczny sposób jej pozbycia, daj mi znać.

Rozmawiałem z panią z NFZ, a ona potwierdziła, że zarówno Joan i ja jesteśmy z powrotem w systemie, więc jest to dobra wiadomość. Nadal czekam na oryginał umowy, ale powiedziała, że otrzymamy zieloną kartę, która oznacza, że jesteśmy w NFZ. To nie to samo, co zielona karta w USA.


No comments: