Wednesday, November 26, 2014

Hairstyle

This new hairstyle I see on women and men seems really strange for me. Of course, in the 1960's when my hair reached the middle of my back, it seemed strange to the generation before so I guess I\m that generation now. However, this idea of keep all the hair on the center of your head and shaving it all off on both sides looks kind of weird. I don't know if it's popular in thee U.S. but in Poland it is with the young generation.

To all of my readers who read the Polish version, I'm afraid you're going to have to suffer again because the lady who was doing a true Polish translation is now very busy and doesn't have time to do it much anymore. So.......I'm going to have to go back to using Google translate until I am capable of writing it all in Polish and who know how long that will take.

Today was a busy day with conversations in the morning, then food shopping, a meeting with Zbyszek and then home for Joan to make an apple pie for tomorrow's dessert, We will have dinner at 4PM and Zbyszek will be our guest.

Te nowe fryzury, jakie  widzę na głowach kobiet i mężczyzn wydają mi się bardzo dziwne. Oczywiście, w 1960 roku, kiedy moje włosy osiągnęły połowę pleców,  wydawało się dziwne dla poprzedniego pokolenia , więc myślę, że teraz ja należę do tej generacji. Jednak ten pomysł zachowania wszystkich włosów na środku głowy i golenie  wszystkiego się po obu stronach głowy, wygląda trochę dziwnie. Nie wiem, czy jest to popularne w USA, ale w Polsce dotyczy młodego pokolenia.

Do wszystkich moich czytelników, którzy czytają polską wersję: obawiam się, że będziemy musieli ponownie cierpieć, ponieważ pani, która robi polskie tłumaczenie, jest  bardzo zajęta i nie ma czasu, aby zrobić więcej. Więc .......  będę musiał wrócić do używania Google Translate, dopóki jestem w stanie napisać to wszystko w języku polskim, a kto wie, jak długo to potrwa.
Dziś był pracowity dzień : rozmowy w godzinach porannych, potem zakupy żywności, spotkanie z Zbyszkiem a następnie powrót do domu, aby   Joan  mogła upiec szarlotkę na jutrzejszy deser. O godzinie 16:00 będziemy  mieć obiad, a Zbyszek będzie naszym gościem.

[6:09:28 PM] Alina: P.S. Tłumaczenie bloga to dla mnie nie tylko przyjemność, ale także nauka języka. Nie zawsze tłumaczenie jest poprawne, ale staram się oddać to wszystko, czym David i Joan żyją na co dzień. Chwilowe przerwy w tłumaczeniu spowodowane są wyjazdami, ale już niedługo się skończą i wszystko wróci do normy.

No comments: