Monday, November 24, 2014

Skype

Finally getting back into my conversations on Skype and I'm happy about that. I had two today and for the next three days will have the same. After talking with the same people you develop a little deeper relationship and so I've missed talking with them and hearing how they are doing, what they are doing and where they've been since our last time talking.

Wreszcie powróciłem do moich rozmów na  Skype i jestem z tego zadowolony. Dzisiaj miałem dwie i przez następne trzy dni będzie tak samo. Kiedy rozmawiasz z tymi samymi ludźmi, rozwijasz trochę głębsze relacje, więc tęskniłem za rozmowami z nimi, żeby usłyszeć, jak się mają, co robią i gdzie oni byli od naszej ostatniej rozmowy.

No comments: