Saturday, November 22, 2014

Memory

Forgot to mention that all of the stores are now decorated for Christmas and it's only the 22nd of November. Thee American influence here is sometimes too great.

Speaking of this date, it reminds me of how lucky I have been in my life to know of some truly great men. Musicians there heave been many, Miles Davis, John Coltrane, Oscar Peterson, Carlos Montoya, Pablo Casals, Andres Segovia, Pavarotti; painters, Salvador Dali, Pablo Picasso, Georgia O'Keefe; leaders, Martin Luther King, Malcolm X, Pope Jan Pawel II, Robert Kennedy and John F. Kennedy. It's hard to believe 51 years as passed since his assassination on this day in Dallas. I was living in Spain when it happened, a day I will never forget.

Zapomniałem wspomnieć, że wszystkie sklepy już urządzone na Boże Narodzenie i to tylko 22 listopada. Thee amerykańskie wpływy tutaj jest czasem zbyt wielkie.

Mówiąc o tej dacie, to przypomina mi, jak szczęście byłem w moim życiu, aby wiedzieć o kilku naprawdę wspaniałych ludzi. Muzycy nie dźwignąć było wiele, Miles Davis, John Coltrane, Oscar Peterson, Carlos Montoya, Pablo Casals, Andres Segovia, Pavarotti; malarze, Salvador Dali, Pablo Picasso, Georgia O'Keefe; liderzy, Martin Luther King, Malcolm X, papież Jan Paweł II, Robert Kennedy i John F. Kennedy. Trudno uwierzyć, 51 lat, jak minęły od jego zabójstwa w tym dniu w Dallas. Mieszkałem w Hiszpanii, kiedy to się stało, dnia nigdy nie zapomnę.

No comments: